دستیار مجازی

جستجوی پیشرفته برای خدمات

ورود حرفه ای داده را انجام خواهم داد
من یک فریلنسر هستم که در تجزیه و تحلیل داده ها، مدیریت فهرست، تحقیقات و ارائه پشتیبانی اداری متخصص هستم.
نرخ هفتگی
$ 20.00
من خدمات MS Office را انجام خواهم داد
تی من در MS Office به طور خاص در اکسل متخصص هستم زیرا ردیاب های خود را برای استفاده شخصی یا برای استفاده در کار ساخته ام. من همچنین ویرایش های دک را در پاورپوینت تجربه کرده ام که در پروژه استفاده شده است ...
نرخ ثابت
$ 5.00